1. Criterii de evaluare a conţinutului ştiinţific al revistei

Nr. crt.

Criteriul

Puncte

1.

Prestigiul Consiliului Ştiinţific şi/sau Editorial al revistei

- pentru fiecare membru al Academiei Române (10 puncte)
- pentru fiecare profesor universitar din străinătate (5 puncte)
- pentru fiecare centru universitar reprezentat de cel puţin un profesor (5 puncte/centru)

2.

Articole publicate de autori străini

5 puncte/ articol

3.

Includerea revistei în baze de date internaţionale de prestigiu

- în ISI (25 puncte)
- în alte baze de date internaţionale de prestigiu (15 puncte)
- revistă acreditată CNCSIS de tip B (10 puncte)
- revistă acreditată CNCSIS de tip C (5 puncte)

4.

Indexarea revistei în cataloage internaţionale centralizatoare în domeniul economic

5 puncte/catalog

5.

Existenţa unor articole testate în cadrul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi / sau internaţionale de prestigiu

3 puncte / articol

6.

Abordarea modernă a tematicii ştiinţifice tratate în cadrul revistei:

0...50 puncte

 
  • Relevanţa ideilor analizate, în contextul dezbaterilor ştiinţifice internaţionale în domeniu
0...10 puncte
 
  • Relevanţa tematicii abordate în articolele publicate în cadrul revistei
0...10 puncte
 
  • Gradul de noutate al ideilor ştiinţifice analizate în articolele din revistă
0...10 puncte
 
  • Argumentarea empirică a ideilor prezentate în articolele publicate în revistă
0...10 puncte
 
  • Relevanţa referinţelor bibliografice folosite în cadrul articolelor publicate în revistă
0...10 puncte

 

2. Criterii de evaluare a calităţii procesului editorial

Nr. crt.

Criteriul

Puncte

1.

Tradiţia apariţiei revistei

Număr de ani = număr de puncte

2.

Ritmicitatea apariţiei (cu respectarea calendarului propus)

Număr de ani x 5 puncte

3.

Vânzarea revistei în străinătate

Număr de abonamente în străinătate x 5 puncte

4.

Existenţa articolelor publicate în limbi străine de circulaţie (engleză, franceză, germană) în revistă

3 puncte/articol

5.

Existenţa rezumatelor în limbi străine de circulaţie (engleză, franceză, germană) în revistă

10 puncte, dacă toate articolele publicate în revistă au rezumate publicate într-o limbă străină

6.

Existenţa unui site propriu al revistei, cu acces la baza de date a acesteia

20 puncte